IGRA TIŠINE

Igra, ob kateri otrok ponovno najde stik s sabo; igra, ki otroka ob padcu koncentracije vodi v mir; igra, preko katere otrok ozavesti, da je gospodar svojega telesa, gibov in misli; igra, preko katere otrok pridobiva in gradi občutek samozavesti.   Prostori, v katerih poteka vzgojno-izobraževalni proces po načelih, ki jih je pred mnogimi leti […]